Ukończono / Complete

Dzięki za wpłatę! Listę zarejestrowanych uzupełniamy ręcznie co kilka dni, więc Twoje dane wkrótce powinny się na niej pojawić. W przeciwnym wypadku skontaktuj się z nami.

Thanks for the payment! We update list of registered every several days, so your data should appear there soon. Otherwise please contact us.