anulowano / CANCELed

Twoja wpłata została anulowana lub nie powiodła się. Chcesz spróbować ponownie?

Your payment has been canceled or failed. Do you want to try again?