otwórz w nowym oknie (open in a new window)

UWAGA:
Nieskończone manifesty to takie, które mają mniej niż 10 ukończonych zadań. Punkty ani kary z tych manifestów nie były liczone do klasyfikacji końcowej.

sponsorzy główni